عربستان سعودی را بهتر بشناسیم

 

[تصویر: 5896_542.jpg]

محققین تاریخ نگار جد اعلای ال سعودوهابی حاکم بر عربستان کنونی را یک یهودی به نام مردخای بن ابراهیم بن موشی می دانندکه اسم خود رابه مرخان بن ابراهیم بن موسی تغییر داد تا نسب عبری خود را به دروغ عربی معرفی کند مرد خای فرزندی به نام مارک رن داشت که او هم اسم خود رابه عربی مقرن نهاد،مقرن پسری به نام محمد یا سعود داشت که جد ال سعود محسوب می شود.از طرفی دیگر محمد بن عبد الوهاب(موسس وهابیت با تحریک و همکاری مستر همفر انگلیسی) فرزند عبد الوهاب بن شولمان قرقوزی می باشد که شولمان هم اسم خود رابه سلیمان تغییر داد و از یهودیان دونمه ترکیه بود که قصد جاسوسی و دسیسه کاری در اسلام خود را به مسلمانی زد،ارتباط محمدبن ال مرد خای ومحمد بن ال شولمان قرقوزی و سایر یهودیان عربستان در حاکم کردن وهابیت محل تامل می باشد...!!

رجوع کنید به خاندان سعودی را بشناسیم از کجا تابه کجا،ناصر السعید، ترجمه ابو میثم

----------------------------------------------------------
عملیاتهای اخیر آمریکا وعربستان در سرکوب شیعیان یمن همکاریهای نزدیک سرویسهای اطلاعاتی آل سعود ، موساد و سیا را افشا کرد .
سازمان اطلاعات وجاسوسی رژیم صهیونیستی مشهور به موساد تحقیقات گسترده ای را درخصوص حکومت امام زمان (عج) و علایم ظهور آخرین منجی به انجام رسانده است .
براساس تحقیقات سازمان جاسوسی اسرائیل فردی که دراعتقادات کلیه ادیان آسمانی و ملل جهان از او بعنوان آخرین منجی یاد میشود قطعا همان امام زمان شیعیان است .
سه نشانه سید خراسانی،سید یمانی و سفیانی از نکات مورد توجه موساد بعنوان علایم حتمی ظهور آخرین منجی در تحقیقات انجام گرفته بشمار میرود.
نتایج این تحقیقات اخیرا در دست مقامات آمریکایی ،یمنی و عربستانی نیز قرار گرفته تا با اقدام به موقع مانع قیام سید یمانی در عربستان یا یمن گردد.
ازهمین رو عربستان باهدف جلوگیری از ظهور امام زمان و قیام سید یمانی پیش ازاین ظهور دست به عملیات جدیدی در میان شیعیان مناطق مختلف زده تا به شناسایی پیش از موعد این قیام دست یابد.
ازسوی دیگر این سه کشور باگمان اینکه احتمالا سید یمانی درمیان شیعیان انقلابی یمن است دست به کشتار های اخیر در این کشور زده اند .

[تصویر: 213651562091502491299920544235129492431751.jpg]

/ 0 نظر / 6 بازدید